Anket Uygulamaları Hakkında …
21 Ocak 2022

“Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Anket Uygulama Rehberi” Daire Başkanlığımızca hazırlanarak 10.03.2019 tarih ve E.18 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiş olup 01 Nisan 2019 tarihi itibariyle sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulmuştur.

Anket Uygulama Rehberi’nde anketlerin uygulanmasına yönelik “Her dönem için anket uygulama tekniği, Bakanlıkça ilan edilir.” maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde anketlerin uygulanmasına ilişkin dikkat edilecek hususlar aşağıda yer almaktadır:

  • Pandemi hastaneleri, ADSH ve ADSM’ler ile pandemi hastanesi olmayıp Covid-19 tanılı hastaların bakımı yürütülen hastanelerde “Hasta Deneyimi ve Çalışan Geri Bildirim Anketleri” için Anket Uygulama Rehberi’nde yer alan örneklem tablosundaki sayı kadar anket uygulanması gerekmektedir. Covid-19 tanılı hastalar anket uygulamasında kapsam dışı tutulmayacaktır.
  • Sağlık kuruluşları, “Hasta Deneyimi Anketleri”ni hastanın tetkik ve tedavi işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kuruluşundan taburculuk işlemleri gerçekleştirildikten sonra rehberde ifade edilen anket uygulama yöntemlerinden olanyüz yüze, internet ve telefon gibi iletişim kanallarından herhangi birini seçerek anketleri uygulayacaktır.
  • “Çalışan Geri Bildirim Anketi” ise, anketin uygulanması planlanan tarihte bir yılını doldurmuş çalışanlara yine sağlık kuruluşunun belirlediği yüz yüze, internet ve telefon gibi yöntemlerden herhangi birisi ile uygulanacaktır.