Verilerin Raporlaması Nasıl Olacak?
12 Eylül 2013


Sağlık-Net üzerinden değerlendirilmesi yapılan kurumlar/birimler, Klinik Kalite Web Sitesi (
www.klinikkalite.saglik.gov.tr) üzerinden oluşturulacak gösterge tabloları ile kendilerini takip edecekler. 
Sonraki dönemlerde bu tablolar halka açık olarak web sitesinde yayınlanacaktır.