SİNA klinik kalite raporlarında ilgili döneme ait verilerin haricindeki verilere neden ulaşamıyorum?
11 Kasım 2022

Kurumda isim değişikliği olmuşsa değişiklik tarihi öncesindeki verilerini eski kurum adına göre aratmaları gerekmektedir.