Klinik Kalite Birimi Görev Tanımı
19 Haziran 2017

  • Ülke genelinde klinik kalite göstergelerini belirleme çalışmalarını yürütmek,

  • Klinik kalite ölçme ve değerlendirme sistemini ilgili birimlerle işbirliği içinde kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak,

  • Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunmak,

  • Klinik kaliteyi geliştirmek için ilgili birimler, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde programlar hazırlanmasına ve yürütülmesine öncülük etmek ve bunları koordine etmek,

  • İlgili birimlerle işbirliği yaparak klinik kalite konusunda araştırmalar yapılmasını sağlamak,

  • Gerektiğinde klinik kalite konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı kapsamındaki faaliyetleri yürütmek,

  • Gerektiğinde klinik kalite ile ilgili çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve bu komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek,

  • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.