SİNA klinik kalite raporları incelendiğinde SİNA ve SBYS verilerinin uyuşmadığı görülmüştür nedeni ne olabilir?
11 Kasım 2022

  • SBYS verilerinin SİNA verilerindenyüksek olması beklenmeyen bir durum olduğundan SBYS verilerinin tekrar kontrol edilmesi önerilmektedir. Verilerin tekrar aynı çıkmasında ise Başkanlığımız ile iletişime geçilmesi ve SYS takip numaraları ve SUT kodlarını içeren listenin shgm.klinikkalite@saglik.gov.tr eposta adresine iletilmesi sorunun giderilmesi için önem arz etmektedir.
  • SBYS verilerinin SİNA verilerindendüşük olması durumu ise hata olarak değerlendirilmemekte olup göstergelerin hesaplanma algoritmasında yer alan “herhangi bir kurumda” ifadesine göre veri çekilerek SİNA raporlarına yansıtılmasından kaynaklanmaktadır.