SİNA ekranında sadece tek bir sağlık olgusunu görebiliyorum, diğerler sağlık olgularını niçin göremiyorum?
11 Kasım 2022

Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında izlenen veriler, daha önce e-nabız KDS ekranlarından takip edilmekte iken, 2021 yılı itibarı ile SİNA (Sağlık istatistikleri ve Nedensel Araştırmalar) raporlarına aktarılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, güncel göstergeler ve SİNA klinik kalite raporlarının uygunluğunun testi tamamlanmış olup, ilk aşamada Kolorektal Kanser Sağlık Olgusu raporları erişime açılmıştır. Diğer sağlık olgularına dair raporların yazılımları tamamlanıp gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra sahanın erişimine açılacaktır.