overlay

Verilerin Doğrulaması Nasıl Yapılacak?


Klinik Kalite Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekipler kurumlarda/birimlerde verilerin tam, doğru ve güvenilir olmasını kontrol edecek varsa eksikliklerin giderilmesi konusunda Başkanlıkla eşgüdüm halinde olacaktır.