SİNA klinik kalite raporları incelendiğinde aynı paydaya sahip olması gereken göstergelerde neden farklı değerler görülmektedir?
11 Kasım 2022

SİNA klinik kalite raporları incelendiğinde aynı paydaya sahip olması gereken göstergelerin verilerinin farklı çıkmasının iki sebebi mevcuttur. Bunlar;

  • SİNA klinik kalite raporlarında göstergelerin hesaplanabilmesi için oluşturulan algoritmada belirtilen tarih aralığının tamamlanmamasından,
  • Hariç tutulacaklar bölümünde belirtilen durumların hesaplama esnasında pay ve payda verisine yansımasından kaynaklanmaktadır.