KOAH ve Çocukluk Çağı Astımları Klinik Kalite Göstergeleri Hakkında…
04 Haziran 2021

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzce yayınlanan Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi’ndeki (S1.1) 16 sağlık olgusu içinde, KOAH ve Çocukluk Çağı Astımı başlıklarında “KOAH Tanılı Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı” ve “Astım Tanısı için Solunum Fonksiyon Testi Yapılan Hasta Oranı” göstergeleri bulunmaktadır. Söz konusu olgular kapsamında belirlenmiş olan göstergeleri ile ilgili olarak, pandemi sürecinden kaynaklı bir uygulama kısıtlılığı gündeme gelmiştir.

09.03.2021 tarihinde Bakanlığımız tarafından yayınlanan “Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi” 3.  bölümünde “SFT laboratuvarlarında testler sırasında zorlu ekspirasyon, öksürük refleksinin uyarılması gibi nedenlerle aerosolizasyon gelişimi ortama damlacıklar saçılımı ve cihazın temizlenmesi sırasında bu damlacıklara temas gelişimi sebebiyle COVID-19 bulaş riski yüksektir. Bu nedenle pandemi sürecinde SFT laboratuvarında önlemler eksiksiz olarak alınmalı, gerekmedikçe bu testlerin uygulanması ertelenmelidir. Her hasta sonrası cihazın ve odanın detaylı dezenfeksiyonu gerekeceğinden, bir hasta için ayrılan işlem süresi uzayacaktır. Bu durum göz önüne alınarak her bir hasta için yeterli süre verilecek şekilde test randevuları ayarlanmalıdır. Pandemi hafifleme sürecinde gerekli önlemler alındığında sınırlı da olsa SFT’leri yapılabilir.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu sebeple, KOAH ve Çocukluk Çağı Astımı sağlık olgusu içerisinde bulunan “KOAH Tanılı Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı” ve “Astım Tanısı için Solunum Fonksiyon Testi Yapılan Hasta Oranı” göstergeleri, pandemi dönemi için klinik kalite hesaplamalarına dahil edilmeyecektir. Pandemi sonrasında ulusal ve uluslararası rehberler ile uzman görüşleri doğrultusunda söz konusu göstergelerin izlenmesi konusunda yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Kaynak: 

COVID19 SAGLIK KURUMLARINDA CALISMA REHBERİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ