2019 yılı ‘’Türkiye Klinik Kalite Ölçme, Değerlendirme ve İyileştirme Eğitimi” Gerçekleştirildi.
03 Aralık 2019


Bakanlığımızca, sağlık kuruluşlarında klinik kalitenin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak ülke genelinde farkındalık ve bilgi düzeyinin sağlanması amacıyla “Klinik Kalite Ölçme, Değerlendirme ve İyileştirme Eğitimi”81 ilin kalite koordinatörleri, klinik kalite birim sorumluları ve USS sorumlularından oluşan 240 katılımcının iştiraki ile 28 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Daire Başkanı Dr. Abdullah ÖZTÜRK, ülkemizde sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin tanı ve tedavi süreçlerinin sağlık olguları bazında göstergeler ile izlenmesinin,  klinik kalite yönetimi  ve tıbbi süreçlere ilişkin klinik kalitenin iyileştirilmesinde  yol gösterici olacağını ifade etmiştir.

Eğitimde “Türkiye Klinik Kalite Programı”, “İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Kuruluşlarında Klinik Kalite Yapılanması”, “Klinik Kalite Karar Destek Sistemleri (KDS)”,  Dönemsel Raporlar, Geri Bildirim Süreci” , Yeni SKS Setleri Değerlendirme Sistematiği,  ile “İtiraz Değerlendirme Sistemi”  konuları ele alındı.

Klinik kalite ölçme, değerlendirme ve iyileştirme eğitiminin ülkemiz sağlık sistemi için hayırlı olmasını diler, eğitimcilerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.


Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı


eğitim 1.JPG
eğitim 2.JPG
eğitim 3.JPG
eğitim 4.JPG
eğitim 5.JPG
eğitim 6.JPG