Dönemsel Rapor Geri Bildirim Süreci hakkında...
30 Mart 2021

İl Kalite Koordinatörleri ve Kalite Direktörlerinin dikkatine;

Bakanlıkça talep edilen “2018 yılı Dönemsel Rapor Geri Bildirim Formu”nun sağlık kuruluşlarınca hazırlanması sürecinde Sağlık Bilgi Sistemleri kds.sagliknet.saglik.gov.tr web sayfasındaki dönemsel raporlara erişimde yoğunluk nedeniyle sistemsel sorun yaşandığı tespit edilmiştir.  Söz konusu yoğunluğun azaltılması ve istenen raporların Bakanlığa zamanında gönderilebilmesi amacıyla bölge uygulaması yöntemine geçilmiştir.

Söz konusu bölge sağlık kuruluşlarının sisteme erişim sağlayacakları tarihler aşağıdaki linkte yer alan tabloda belirtilmiştir.

Ayrıca Klinik Kalite Dönemsel Raporlar ve İyileştirme Faaliyetleri konulu 12.09.2019 tarihli Başkanlığımız yazısında belirtilen Kurumsal Kalite Sisteminde yer alan geribildirim formunun tarafımıza iletilme tarihi bölgelerine göre aşağıda bulunan tabloda yer alan takvime uygun olacak şekilde güncellenmiştir.Çalışmalarınızı bu kapsamda planlamanız önem arz etmektedir.Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

KDS ve KKS sistemlerine giriş için bölge bazlı takvime ulaşmak için tıklayınız.