1.İstanbul Klinik Kalite Veri Süreci ve İyileştirme Eğitimi Gerçekleştirildi.
30 Mayıs 2018

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı’nın katkı sağladığı “1. İstanbul Klinik Kalite Veri Süreci ve İyileştirme Eğitimi” 18 Nisan 2018 Çarşamba günü, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İbrahim Paşa Konferans Salonu’nda İstanbul ilinde bulunan sağlık kuruluşlarının yöneticileri, kalite direktörleri ve USS sorumlularından 180 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Eğitimde klinik kalite kurumsal yapılanması, kinik kalite ölçme, değerlendirme ve iyileştirme süreçleri, K3DS raporlarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ayrıca İstanbul İl Klinik Kalite Birimi tarafından İstanbul ili şubat ayı ön değerlendirme bulguları paylaşıldı.

İstanbul iline bundan sonraki klinik kalite çalışmalarında başarılar dileriz.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

IMG_6100 (2).jpg
IMG_5948.jpg