Bakanlığımızca, 81 ili kapsayacak olan “Klinik Kalite Süreç Değerlendirme ve İyileştirme Eğitimleri”nin ikincisi, dört ilimizden gelen klinik kalite çalışanları ile Ankara’da gerçekleştirildi.
25 Ekim 2017

Bakanlığımızca; klinik kalite uygulamalarının sahadaki etkinliğini artırmak, ilgili sağlık profesyonellerini bilgilendirmek ve il düzeyinde kapasite oluşturmak amacıyla Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırıkkale ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü kalite koordinatörlüğü,  Bakanlıkça belirlenen özel, üniversite ve kamu hastanelerinden kalite direktörleri ve kamu hastanelerinden USS sorumlularının katılımı ile 23 Ekim 2017 tarihinde “2. Klinik Kalite Süreç Değerlendirme ve İyileştirme Eğitimi” interaktif olarak Ankara’da gerçekleştirildi.

Eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık kuruluşlarının klinik kalite kurumsal yapılanması, K3DS raporlarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Katılım sağlayan sağlık kuruluşları ile ayrıca 3 sağlık olgusuna (Katarakt, Diz ve Kalça Protezi) ait göstergeler tek tek incelenerek analiz edildi. Sorunlar ve çözüm yolları karşılıklı olarak tartışıldı.

fotoğraf1.PNG

20171023_110924_HDR (3).jpg