Bakanlığımızca, 81 ili kapsayacak olan “Klinik Kalite Süreç Değerlendirme ve İyileştirme Eğitimleri”nin birincisi Ankara’da gerçekleştirildi.
20 Ekim 2017

Bakanlığımızca; klinik kalite uygulamalarının sahadaki etkinliğini artırmak, ilgili sağlık profesyonellerini bilgilendirmek ve il düzeyinde kapasite oluşturmak amacıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kalite koordinatörlüğü,  Bakanlıkça belirlenen özel, üniversite ve kamu hastanelerinden kalite direktörleri ve kamu hastanelerinden USS sorumlularının katılımı ile 16 Ekim 2017 tarihinde “1. Klinik Kalite Süreç Değerlendirme ve İyileştirme Eğitimi” Ankara’da gerçekleştirildi. Eğitimde, katılımcılara klinik kalite veri süreci, klinik kalite raporları analiz ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi. Ayrıca kurumların e-Nabız’a veri gönderim durumları ve Klinik Kalite Karar Destek Sistemi (K3DS) verileri tek tek ele alınarak incelendi. Karşılıklı olarak yaşanılan sıkıntıların nedeni tartışıldı ve çözüm yolları ortaya konuldu.