Klinik Kalite Veri Toplama ve Doğrulama Sürecine ilişkin hastanelerin veri gönderiminde uyması gerekenler hakkında duyuru
27 Nisan 2018

Türkiye’de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde dokuz sağlık olgusu (Diyabet, Gebelik Süreci ve Doğum, Diz Protezi, Koroner Kalp Hastalığı, İnme, Kalça Protezi, Kolorektal CA, Katarakt ve KOAH ) ve söz konusu sağlık olgularına ilişkin klinik göstergeler belirlenmiştir. AyrıcaTürkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi”nin geliştirilmesi amacıyla yeni sağlık olgularının belirlenmesi ve belirlenecek olan sağlık olgularına ilişkin kalite göstergeleri geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Belirlenen dokuz sağlık olgusuna yönelik 2014 yılı klinik kalite düzeyinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için hastanelerin HBYS veri tabanında kayıtlı bulunan verilere ihtiyaç duyulmaktadır

Konuya ilişkin resmi yazıya ulaşmak için tıklayın!

 
 

 

Bakanlığımızca 27 Şubat 2014 tarihinde yapılan eğitimde illerdeki kamu hastanelerine hizmet veren otomasyon firmalarına veri gönderimine ilişkin eğitim verilmiştir. Hastanelerin yazılım firmalarından eğitim almayanların klinikkalite@saglik.gov.tr adresine e-posta ile ulaşması neticesinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

81 ilde bulunan tüm kamu, üniversite  ve özel hastanelerin (E grubu hastaneler, diş hastaneleri, lepra hastaneleri, deri ve zührevi hastalıklar hastaneleri hariç)  2014 yılına ilişkin tüm verilerinin  20 Şubat 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar göndermesi gerekmektedir.  

Verilerin gönderimi için örnek J.Son ve .XML formatına ulaşmak için tıklayın!