Türkiye Klinik Kalite Programı 12. Çalıştayı 26-30 Ocak 2015 tarihleri arasında yapıldı
19 Aralık 2018

Türkiye Klinik Kalite Programı 12.Çalıştayı, 26-30 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen bir dizi faaliyet ile tamamlandı.

İstanbul İlindeki faaliyetlere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER, Klinik Kalite Daire Başkanı Dr. Abdullah ÖZTÜRK, İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İbrahim DOLUKÜP, Klinik Kalite Danışmanı Prof.Dr. Mahmood ADIL ve Kamu Hastane Birlikleri’nden genel sekreterler, başkanlar ve  ve hastane yöneticileri katıldı.

Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında gelinen noktanın pilot hastanelerde yapılan çalışmalarla anlatıldığı toplantıda, bundan sonraki süreçte hastanelerin rolü ve sorumlulukları vurgulandı. Bu çerçevede hastanelerin, verilerini doğru,tam ve zamanında göndermesinin, klinik kalite değerlendirmelerinde son derece önemli olduğunun altı çizildi.

İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Klinik kalite konusunda bilgilendirilerek uyulması gereken hususlar anlatıldı.

Sağlık Bakanımız, Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na Programın ilerleyişi hakkında bilgi verildi.

“Klinik Kalite Veri Toplama Süreci” ve “Klinik Kalite İyileştirme Süreci”nde yapılması gerekenler, hastanelere verilecek geri bildirim ve bu amaçla dizaynı yapılan gösterge panelinin taşıması gereken özellikler, hazırlanan klinik kalite rehberlerin nasıl olması gerektiği konuları tartışıldı.

Çalıştay, genel değerlendirme ve gelecek vizyonu toplantısı ile sona erdi.