Çocukluk Çağı Astımları Sağlık Olgusu Gösterge Kartları
03 Mayıs 2023


Türkiye Klinik Kalite Programı çerçevesinde hazırlanarak takip edilen çocukluk çağı astımları sağlık olgusuna ait klinik kalite göstergeleri güncellenmiştir. Söz konusu  gösterge kartlarına 
Çocukluk Çağı Astımları Sağlık Olgusu Gösterge Kartları (S.2) uzantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.