Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberinde Oluşan Teknik Hatalar Giderilerek Güncellenmiştir.
24 Haziran 2021

Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi Güncellendi.
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin klinik kalitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında, öncelikli olarak izlenmesi gereken sağlık olguları ve bu olgulara ilişkin göstergeler Genel Müdürlüğümüzce belirlenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından, belirlenen her bir sağlık olgusuna yönelik göstergeler ve hesaplama yöntemlerini içeren rehberler yayınlanmış, ardından bahse konu tüm rehberler, 15/11/2019 tarihli ve 99910406-799-4294 sayılı yayın kurulu onayı ile Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi adı altında tek bir rehberde birleştirilmişti.

Veri analizine yönelik gerçekleştirilen saha çalışmaları, ulusal sağlık bilgi sistemindeki gelişmeler ve uzman görüşleri doğrultusunda, söz konusu rehberde ve gösterge kartlarında güncelleme çalışmaları yapılmış ve “Sürüm 1.1” olarak aşağıdaki linkte erişime açılmıştır.

Güncellenen rehberin kullanıcı dostu olmasını sağlamak üzere, hızlı erişimi sağlayan bağlantı linkleri oluşturulmuş, ayrıca her sayfada ana menüye erişimi sağlayan bir link yerleştirilmiştir. Bağlantı linki içeren sayfalar fiziki çıktı alma sırasında sorun oluşturacağından bağlantı içermeyen pdf formatı da aşağıda ayrıca kullanıma sunulmuştur.

Rehberin revizyon çalışmalarına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunar, sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.

 

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi BaşkanlığıKlinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberine e-rehber formatına ulaşmak için tıklayınız.
Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi yazdırılabilir pdf formatına ulaşmak için tıklayınız.